Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 2017 China Sourcing Hongkong Fair
  Ngày tham dự: 2017 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2017 China Sourcing Hongkong Fair Time: 11st April to 14th April Booth No. : 8C20 Location: AsiaWorld-Expo Hongkong
  Tên triển lãm thương mại: Kingsons 2014 China Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2014 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Kingsons 2014 China Sourcing Fair Time: 12--15 April,2014 Place: AsiaWorld-Expo, Hongkong Booth No.: 10M26
Gửi email cho nhà cung cấp này