Ms. Sheila Huang

Ms. Sheila Huang

Department:
Marketing
Job Title:
Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
No. 6, Yangguang Road, Shiling Town, Huadu Town
Zip:
510800
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Guangzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Guangzhou Kingsons Bags Technology Co., Ltd.
Operational Address: Floor 4, Building 3, No. 6, Yangguang Road, Shiling Town, Guangzhou, Guangdong, China
Website: http://www.kingsons.cn
http://www.aliexpress.com/store/301731
Trang web trên alibaba.com: kingsons.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
20 Giao dịch 490,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm